רמות TSH

רמות TSH

לצורך המחקר הנוכחי, תת פעילות תת קלינית של בלוטת התריס הוגדרה כרמת TSH הגבוהה מ- mIU / L 4.0  בנוכחות רמה רגילה של T4 חופשי. תת פעילות קלינית של בלוטת התריס הוגדרה כרמת TSH הגבוהה מ- mIU / L 4.0 בנוכחות רמה נמוכה של T4 החופשי.

חזרה ל: סיבוכים של תת פעילות בלוטת התריס

norkurld@zahav.net.il
לחץ לחזרה לראש העמוד