מיטוכונדריה (נושמון)

מיטוכונדריה (נושמון)

לכל תא יש לפחות "תחנה אחת לחידוש האנרגיה" שנקראת מיטוכונדריון (לתאים רבים יש מיטוכונדריון אחד בעוד שלאחרים יש כמה אלפי מיטוכונדריה. רק לתאי הדם האדומים שאין להם גרעין תא אין מיטוכונדריה). 

חזרה לתפקיד הבלוטה

 

 

norkurld@zahav.net.il
לחץ לחזרה לראש העמוד